Privacyverklaring Moore Stephens-Engelen, gevestigd te Hasselt,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Ilgatlaan 21
3500 Hasselt
011 28 56 99
info@ms-e.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Moore Stephens-Engelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contactformulier. Wij wijzen je erop dat je de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die je ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam & voornaam
- Organisatie
- E-mail
- Telefoonnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens van jou?
Je persoonsgegevens verzamelen we om ervoor te zorgen dat we weten wie ons via de website probeert te contacteren. En om ervoor te zorgen dat we over de nodige gegevens beschikken om je te kunnen antwoorden op jouw vraag.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen.

Wat zijn de rechten waarop je je kan beroepen?
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR) delen wij je mee dat je over de volgende rechten beschikt:
- Recht op toegang en inzage om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over jou hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
- Recht op verbetering van je onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
- Recht op gegevenswissing of beperking om ons te verzoeken je persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je hebt het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
- Recht van bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat je je niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
- Recht van intrekking van de toestemming indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

Doorgifte aan derden
Moore Stephens-Engelen verbindt zich ertoe om persoonsgegevens niet te verkopen of door te geven aan derden behalve wanneer dit nodig is voor de dienstverlening of er een wettelijke verplichting is.

Toch nog een klacht?
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan je hiervoor steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger bekend als ‘de privacycommissie'). Zij staan je graag te woord via contact@apd-gba.be of op +32 2 274 48 00. Of neem een kijkje op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Bij de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG” of General Data Protection Regulation “GDPR” vanaf haar inwerkingtreding op 25/05/2018. (AVG: Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.)

Cookieverklaring Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine bestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan de website. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Als u cookies wenst aan te passen of te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie herkennen wij jou bij een nieuw bezoek aan onze website. De website wordt daardoor speciaal op jouw voorkeuren ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, onthouden wij dit door middel van een cookie. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, waardoor je tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kan maken. Permanente cookies verwijder je via de instellingen van je browser.

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code, die van respectievelijk Facebook of een andere website zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook of ander na om te weten wat zij met je gegevens doen die ze via deze cookies verwerken.

Google Analytics
Via onze website plaatsen we een cookie van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om informatie bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij staan Google toe de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Kantoren

Hasselt
Ilgatlaan 21
3500 Hasselt
+32 (0)11 28 56 99
info@ms-e.be

Herent
Wilselsesteenweg 103
3020 Herent
+32 (0)16 62 29 01 - FAKL
+32 (0)16 40 51 09 - Rediger
fakl@ms-e.be
rediger@ms-e.be

Openingstijden
Maandag - vrijdag
Doorlopend open van 08.00 tot 17.00 uur
Op afspraak: telefonisch